PROCEDURA PRZYPROWADZANIA/ODBIERANIA DZIECI Z PÓŁKOLONII

Z uwagi na obecną sytuację związaną z koronawirusem proszę Rodziców/Opiekun Uczestników Półkolonii o postępowanie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia:

 • Osoby odprowadzające dziecko na półkolonie muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Muszą być to osoby, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 • Osoby odprowadzające dziecko na półkolonie zobowiązani są do posiadania indywidulanych środków osłony nosa i ust, dezynfekcji rąk dezynfekcji rąk specjalnym płynem (który znajduję się na parterze w budynku K) a także do zachowania dystansu od pozostałych rodziców oraz dzieci (min. 1,5 metra).
 • Rekomenduje się przyprowadzania i odbieranie dziecka bez osób towarzyszących.
 • Rekomenduje się przyprowadzenia i odbierania dziecka przez jedną tą samą osobę przez cały okres trwania wypoczynku.
 • Rekomenduje się zrezygnowanie z odprowadzania i odbierania dziecka przez osoby starsze powyżej 60 roku życia.
 • Prosimy o maksymalne ograniczenie czasu przebywania w budynku podczas odbierania dziecka.
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  bud. A, I piętro, pokój 101

 • kolonie@byd.pl

 • 52 567 00 91

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI